ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, τα ελαστικά παραλαμβάνονται στο χώρο μας μέσω του φορέα περισυλλογής ecoelastica (www.ecoleastika.gr). Στο πρώτο στάδιο, τα ελαστικά πλένονται με νερό το οποίο ανακυκλώνεται και αφαιρεί υπολείμματα βρωμιάς ή χώματα.

ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ

Έπειτα τα ελαστικά προχωρούν στο στάδιο κοπής όπου κόβονται αρχικά σε μεγαλύτερα και σταδιακά σε όλο και μικρότερα κομμάτια. Περίπου το 15% των σύγχρονων ελαστικών αποτελούνται από ατσάλι. Το ατσάλι αφαιρείται και χρησιμοποιείται εκ νέου ως πρώτη ύλη σε λοιπές κατασκευές.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στη συνέχεια το υλικό διαχωρίζεται περαιτέρω, εξάγοντας το λινό και αφήνοντας καθαρό καουτσούκ. Το λινό περιέχεται στα ελαστικά σε ποσοστό περίπου 10%. Το ανακυκλωμένο λινό που προκύπτει μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε ασβεστοποιίες αντικαθιστώντας το πετρέλαιο καύσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τέλος, το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε μεγάλα big bag χωρητικότητας 1 τόνου.

Αυτό σημαίνει ότι σε 1 τόνο ανακυκλωμένου ελαστικού υλικού μπορεί να υπάρχουν μόλις 100 γραμμάρια ξένων υλών – κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λαμβάνουμε υπ’όψιν τις νέες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται, όπως είναι τα γήπεδα ποδοσφαίρου και οι παιδικές χαρές.