Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από:

  • 12.000 τ.μ. με βιομηχανικό κτίριο όπου στεγάζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός
  • 16.000 τ.μ. αποθήκη διαλογής υλικών
  • μηχανολογικό εξοπλισμό με δυνατότητα διαχείρισης 30.000 τόνων ελαστικών/χρόνο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΒΑΝ TP

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη σε μηχανολογικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με τα 50 χρόνια εμπειρίας, κάνουν την ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ μια πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της ανακύκλωσης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι αυτοματοποιημένη, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα.